Begeleiding & Scholing

Scholing

Natuurlijk helpen we je graag bij het opzetten van integrale kwaliteitszorg met Leskwaliteit. Wij hebben de juiste scholing en studiedag-onderwerpen voor jullie team en maatwerkprogramma’s. Met scholing Leskwaliteit werken scholen en teams in het PO en VO samen aan basisvaardigheden, nemen jullie meer regie en stellen jullie concretere doelen. Zowel beginnende leraren als ervaren leraren kunnen meedoen aan onze scholingen. Leskwaliteit valt onder NPO Leergebied overstijgende basisvaardigheden.

Scholing

Teamdagdeel Leskwaliteit (dagdeel € 950,- btw vrij)
Wat gaan we doen?
Samen met het team ontdek je de kenmerken van een effectieve les. Je onderzoekt met elkaar welke kenmerken bij jullie raken aan de basiskwaliteit en welke deze overstijgen. Met een 2 tal live oefeningen ontdekken jullie hoe belangrijk waarneming is.

Teamdagdeel Waarderingskader OP1, OP2 en OP3 (dagdeel € 1150,- btw vrij – inclusief zelfevaluatie met rapportage)
Wat gaan we doen?
Het Waarderingskader gebruiken we om jullie dagelijkse werk samen te brengen tot een gesprek hierover. We starten met een kleine zelfevaluatie en gaan aan de hand van jullie stellingen hiermee aan de slag. Je ontdekt heel snel de relatie met jullie Schoolplan, de ambities en kunnen deze in je les vertalen. Vooral voor scholen die met EDI werken of gaan willen werken.

Ontwikkelmomenten op maat

– Team Ontwikkelsessie (2 dagdelen € 1527,-)
Team ontwikkelsessies zijn een vervolg op het Teamdagdeel Leskwaliteit. Het lopende schooljaar gebruiken jullie de feedback van leerlingen om jezelf te informeren en je lessen af te stemmen op de behoeftes van je leerlingen. Tijdens de ontwikkelmomenten komen we samen en werken we jullie ervaringen uit.


Begeleiding 

Schoolontwikkeling

Met de Schoolvariant zet je Leskwaliteit in als stapsteen om nog beter te worden als school.Feedback over de beleving van jullie onderwijs komt dan van leerlingen, collega’s en schoolleiding/auditoren.Deze vorm bevat veel waardevolle informatie. Deze informatie kun je gebruiken als stapsteen om nog beter te worden in wat je doet als school. Bijvoorbeeld door ze te combineren met de uitkomsten van andere onderzoeken Onderwijskwaliteit, Audits, Tevredenheidspeilingen en de Monitoring Sociale Veiligheid & Welbevinden. Je werkt dus integraal vanaf de werkvloer aan Kwaliteitszorg.

Je zet de Vragenlijsten of de Check-out cards in eerste instantie in als graadmeter voor de leskwaliteit om de vervolglessen beter af te stemmen op de behoeftes van leerlingen. Maar gezamenlijk zeggen de uitkomsten ook veel over het algehele Leskwaliteit bij jullie op school en over hoe het nu echt gaat bij jou op school. Daarbij kun je eenvoudig de relatie  leggen met de standaarden uit het Waarderingskader. Handig ter voorbereiding op een Inspectiebezoek.

Teamontwikkeling

Met de Team variant van Leskwaliteit kunnen jullie lesbezoek doen en ook feedback geven op dezelfde kenmerken als waar leerlingen feedback op geven. Leuk om te doen en heel leerzaam!

Leraren zijn lid van een team, maar teams kunnen zich door de waan van de dag en lesmethodes kenmerken door ‘working apart together’. Als er in een team weinig gesprekken zijn over de kwaliteit van het werk, ontstaat het risico dat leraren weinig veiligheid voelen om zich kwetsbaar op te stellen. Dat is belemmerend voor de professionele dialoog en werkt handelingsverlegenheid in de hand. En we hebben het team als 1 nodig om samen hoge verwachtingen te hebben van elkaar en dit in vertrouwen door te geven aan leerlingen.

Ervaren jullie dat je het lastig vindt om collega’s voor collegiaal lesbezoek toe te laten in jullie lessen of als er bezoek van de Onderwijsinspectie komt? Neem dan zeker contact op. Samen met ons gaan jullie aan de slag om jullie team weer met vertrouwen aan zet te krijgen en samen te werken aan leskwaliteit. Voor jullie leerlingen!

Leerkrachtontwikkeling

Met Leskwaliteit starten leraren zelfstandig of onder begeleiding met hun doorlopende professionalisering. Leerkrachten kiezen zelf ontwikkelonderwerpen en ontwikkelmomenten uit waarbij de 5 kenmerken van een effectieve les de uitgangspunten zijn. Leskwaliteit helpt leerkrachten beter af te stemmen op hun leerlingen waardoor er meer zicht op ontwikkeling en begeleiding ontstaat.

Leskwaliteit valt onder NPO Leergebied overstijgende basisvaardigheden

Aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Ik wil graag
Leskwaliteit is een onderdeel van Roerconsult B.V. en SmartSchools B.V. en valt onder NPO leergebied overstijgende basisvaardigheden.
Vertel ons waar we je mee kunnen helpen. Leskwaliteit is een onderdeel van Roerconsult B.V. & SmartSchools B.V. | Onze algemene voorwaarden vind je op onze websites. Bij het versturen van je bericht ga je akkoord met onze voorwaarden.

Marco Sombroek

Ik vind het superleuk dat je de tijd hebt genomen om op onze website rond te kijken. Je hebt een goede keuze gemaakt door je te willen verdiepen in Leskwaliteit. 

Leskwaliteit is niet nieuw, maar de manier waarop wij hebben besloten het in te zetten wel. Het gebruik van iets nieuws kan uitdagend zijn, maar gelukkig is Leskwaliteit super eenvoudig. Je zult zelfs merken dat het je tijd gaat schelen, je je zekerder gaat voelen bij het nemen van beslissingen en dat je je zelfs gaat afvragen waarom je dit niet eerder hebt gedaan.

Maak je geen zorgen als je denkt ‘hoe dan?’. Wij helpen je met alles, van begin tot eind. De opzet, de uitvoering en de vervolgstappen doen we samen met jou, met je team en met je schoolleiding. 

Ik heb zelf jaren voor de klas gestaan en kan je gerust zeggen, niet alle lessen gingen zoals ik had gewild Veel lessen gingen goed, althans, dat dacht ik te weten. En er waren lessen die ik niet leuk vond om te geven. De eerste keer dat ik leerlingen bevroeg over de lessen was voor mij echt een eye-opener. 

Nu, jaren later en veel onderwijskwaliteitstrajecten verder, stelde Suzette de vraag die mijn perspectief op kwaliteitszorg veranderde:

Hoe vaak wordt aan kinderen gevraagd hoe en wat ze wilden leren?” 

Ik voelde meteen dat er een andere weg moest zijn om scholen te ondersteunen bij basisvaardigheden en integrale kwaliteitszorg. 

 

Suzette Waltmans

De laatste jaren is het onderwijs in Nederland steeds meer onder druk komen te staan. Leerkrachten en leerlingen gaan gebukt onder prestatiedruk die van bovenaf is opgelegd. Dit uit zich in overwerkte en uitgebluste leerkrachten en dat heeft weer onvermijdelijk negatieve gevolgen voor onze kinderen.

Wij vinden dat dit anders kan en moet. Wij geloven dat naar school gaan voor zowel leerlingen als leerkrachten en docenten een plezierige ervaring moet zijn. Het onderwijs is een omgeving waar ruimte is voor jezelf leren kennen, voor nieuwsgierigheid, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Hiervoor is vertrouwen en verbinding nodig. De inhoud en de kwaliteit van lessen is dan ook van leerkracht (docent) én leerling. Geen methodes ‘erdoorheen jassen’ maar ruimte en lucht hebben om dagelijks, samen met kinderen te werken aan jullie onderwijs.

Het wordt tijd dat kinderen ook aan zet komen als het gaat om hun onderwijs. Tijd dat zij meedenken over de les, over lesdoelen en dat zij participeren in hoe ze willen leren omdat ze weten wie ze zijn. Dát is pas echt educatie.

Samenwerken vanuit verbinding is volgens ons de sleutel tot een succesvolle les. Een les die verbindt, waar van hart tot hart relaties worden aangegaan en met plezier en vertrouwen wordt geleerd. Dat is toch uiteindelijk wat we allemaal willen? Die resultaten.. je zult verbaasd staan!