Begeleiding & Scholing

Scholing

Hulp nodig bij Leskwaliteit? Krijgen jullie binnenkort bezoek van de Inspectie en wil je weten waar op gelet gaat worden? Of zijn jullie toe aan de volgende stap in jullie onderwijskwaliteit? Wij hebben de juiste scholing en studiedag-onderwerpen voor jullie:


Scholing

Teamdagdeel Leskwaliteit (dagdeel € 750,- btw vrij)

Teamdagdeel Waarderingskader OP1, OP2 en OP3 (dagdeel € 750,- btw vrij – inclusief zelfevaluatie met rapportage)

 – Online leermodules (www.smartschools.academy)

Ontwikkelmomenten

– Team Ontwikkelsessie (2 dagdelen € 1427,-)

– Feedback op de les (1 dagdeel € 750,- btw vrij)

Met scholing Leskwaliteit werken scholen en teams in het PO en VO samen aan basisvaardigheden, nemen jullie meer regie en stellen jullie concretere doelen. Zowel beginnende leraren als ervaren leraren kunnen meedoen aan onze scholingen. Zo help je je school, je team én je leerkrachten om samen met leerlingen jullie leskwaliteit op de kaart te zetten.

Begeleiding 

Schoolontwikkeling

Met de Schoolvariant zet je Leskwaliteit in als stapsteen om nog beter te worden als school.Feedback over de beleving van jullie onderwijs komt dan van leerlingen, collega’s en schoolleiding/auditoren.Deze vorm bevat veel waardevolle informatie. Deze informatie kun je gebruiken als stapsteen om nog beter te worden in wat je doet als school. Bijvoorbeeld door ze te combineren met de uitkomsten van andere onderzoeken Onderwijskwaliteit, Audits, Tevredenheidspeilingen en de Monitoring Sociale Veiligheid & Welbevinden. Je werkt dus integraal vanaf de werkvloer aan Kwaliteitszorg.

Je zet de Vragenlijsten of de Check-out cards in eerste instantie in als graadmeter voor de leskwaliteit om de vervolglessen beter af te stemmen op de behoeftes van leerlingen. Maar gezamenlijk zeggen de uitkomsten ook veel over het algehele Leskwaliteit bij jullie op school en over hoe het nu echt gaat bij jou op school. Daarbij kun je eenvoudig de relatie  leggen met de standaarden uit het Waarderingskader. Handig ter voorbereiding op een Inspectiebezoek.

Teamontwikkeling

Met de Team variant van Leskwaliteit kunnen jullie lesbezoek doen en ook feedback geven op dezelfde kenmerken als waar leerlingen feedback op geven. Leuk om te doen en heel leerzaam!

Leraren zijn lid van een team, maar teams kunnen zich door de waan van de dag en lesmethodes kenmerken door ‘working apart together’. Als er in een team weinig gesprekken zijn over de kwaliteit van het werk, ontstaat het risico dat leraren weinig veiligheid voelen om zich kwetsbaar op te stellen. Dat is belemmerend voor de professionele dialoog en werkt handelingsverlegenheid in de hand. En we hebben het team als 1 nodig om samen hoge verwachtingen te hebben van elkaar en dit in vertrouwen door te geven aan leerlingen.

Ervaren jullie dat je het lastig vindt om collega’s voor collegiaal lesbezoek toe te laten in jullie lessen of als er bezoek van de Onderwijsinspectie komt? Neem dan zeker contact op. Samen met ons gaan jullie aan de slag om jullie team weer met vertrouwen aan zet te krijgen en samen te werken aan leskwaliteit. Voor jullie leerlingen!

Leerkrachtontwikkeling

Met Leskwaliteit starten leraren zelfstandig of onder begeleiding met hun doorlopende professionalisering. Leerkrachten kiezen zelf ontwikkelonderwerpen en ontwikkelmomenten uit waarbij de 5 kenmerken van een effectieve les de uitgangspunten zijn. Leskwaliteit helpt leerkrachten beter af te stemmen op hun leerlingen waardoor er meer zicht op ontwikkeling en begeleiding ontstaat.


Leskwaliteit valt onder NPO Leergebied overstijgende basisvaardigheden

Aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Ik wil graag
Leskwaliteit is een onderdeel van Roerconsult B.V. en SmartSchools B.V. en valt onder NPO leergebied overstijgende basisvaardigheden.
Vertel ons waar we je mee kunnen helpen. Leskwaliteit is een onderdeel van Roerconsult B.V. & SmartSchools B.V. | Onze algemene voorwaarden vind je op onze websites. Bij het versturen van je bericht ga je akkoord met onze voorwaarden.