De Lesspiegel

De mogelijkheden

Leerlingen 

De eenvoudigste en snelste manier om zicht te krijgen op hoe jullie lessen worden ervaren, is door gebruik te maken van feedback door leerlingen. Zij zijn immers de ontvangers van jullie onderwijs. 

De feedbacktool Lesspiegel is dan ook echt ontworpen voor leerling en leerkracht (docent). Zij werken immers samen! Met snelle en veilige feedback, werken leerlingen en leerkrachten (docenten) samen aan lessen en een tof lesklimaat. Je zet de Lesspiegel in als graadmeter om vervolglessen beter af te stemmen op de behoeftes van leerlingen

Teamontwikkeling

Met de Team variant van de Lesspiegel kunnen jullie collegiale lesbezoeken doen en feedback geven op dezelfde kenmerken als waar leerlingen feedback op geven. Leuk om te doen en heel leerzaam!

Schoolontwikkeling

 

Met de Schoolvariant van de Lesspiegel zet je leskwaliteit in als stapsteen om nog beter te worden. Feedback over de beleving van jullie onderwijs komt dan van leerlingen, collega’s en schoolleiding/auditoren. Deze vorm bevat veel waardevolle informatie. Die kun je gebruiken als stapsteen om nog beter te worden in wat je doet als school. Bijvoorbeeld door ze te combineren met de uitkomsten van andere onderzoeken Onderwijskwaliteit, Audits, Tevredenheidspeilingen en de Monitoring Sociale Veiligheid & Welbevinden. Je werkt dus integraal vanaf de werkvloer aan Kwaliteitszorg met de Lesspiegel.

Je zet de Lesspiegel in eerste instantie in als graadmeter om vervolglessen beter af te stemmen op de behoeftes van leerlingen. Maar gezamenlijk zeggen de uitkomsten ook veel over het algehele Leskwaliteit bij jullie op school en over hoe het nu echt gaat bij jou op school. Daarbij kun je eenvoudig de relatie  leggen met de standaarden uit het Waarderingskader. Handig ter voorbereiding op een Inspectiebezoek. Ook hierbij ondersteunen we je met onze experts Kwaliteitszorg.

Hoe werkt het?

Aan het einde van een les, een instructiemoment, een opdracht of een lessenserie, vragen leerkrachten leerlingen om feedback. De feedback kan gegeven worden via een snelle online exit-ticket.

De feedback van de leerlingen komt direct bij de leerkracht binnen op een manier die het beste voor de leerkracht werkt: meteen in de les, per e-mail, op een overzichtspagina of middels een dagrapportage.

De leerkracht ziet meteen welke leerlingen meer behoefte hebben aan extra uitleg of juist minder uitleg nodig hebben, hoe de les in zijn algemeen is ervaren en hoe leerlingen zich voelden tijdens de les. 

Geef je les in het voorgezet onderwijs? Dan is dit helemaal je – van – het! Je krijgt de feedback in klassenoverzichten. Wekelijks per klas inzicht in wat de klassen die les krijgen van jou, nodig hebben.