Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

We hebben al veel nieuwe dingen lopen op school. Kan Feedback op de les er dan wel ‘bij’?

Juist dan is het een pré! Je doet namelijk niet weer iets nieuws ‘erbij’, je vraagt alleen maar of het effect heeft. Grote winst is dan dat de trajecten die je hebt ingezet, nu ook meetbaar zijn. Met Feedback op de les meet je de effecten én enthousiasmeer je tegelijkertijd (en je lessen worden leuker 😁).

 

Hoe verhoudt Feedback op de les zich tot andere Tevredenheidsaanbieders?

Er zijn veel (tevredenheids) onderzoeksaanbieders te vinden voor het onderwijs. De meest bekende zijn DOT, DUO, Vensters, Onderwijsspiegel en Kwaliteitscholen. Feedback op de les onderscheidt zich door direct Feedback op de les te vragen aan leerlingen en hiermee het primaire proces tussen leerling en leerkracht te versterken.

Het is mogelijk om Feedback op de les te kiezen voor uw Vensters tevredenheidsonderzoeken.

Feedback op de les richt zich dus op het leer-welbevinden van leerlingen én leerkrachten tijdens het primaire proces. Met deze informatie kunnen leerkrachten en leerlingen meteen aan vervolglessen én successen werken. Dit verbetert Afstemming, Aanbod, Pedagogisch-Didactisch handelen en logischerwijs Opbrengsten, onderdelen die zwaar wegen in het schooloordeel van de onderwijsinspectie.

Duurt een afname lang?

Nee! Het kan binnen 30 seconden tot 1 minuut. Het een beetje hangt af van de keuzes die jullie maken of waar nu aandacht aan besteed moet worden. Er zijn 5 hoofdkenmerken van een les die bestaan uit tussen 3 tot 9 vragen per kenmerk. De vragen zijn naar wens samen te stellen. Wil je bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan het onderdeel Afstemming, dan kan dat.

Voor welke sectoren is Feedback op de les geschikt?

Leskwaliteit kun je gebruiken in het Primair Onderwijs, in het Voortgezet Onderwijs en MBO.

Zijn de Exit ticket vragenlijsten anoniem?

Ja, leerkrachten krijgen dan een goed beeld van de leskwaliteit op groepsniveau en kunnen vervolglessen hierop aanpassen. Vragenlijsten kunnen ook leerlinggebonden ingevuld worden. Leerkrachten kunnen dan per leerling zien welke feedback er is gegeven en naast het vervolgsucces van de les, ook het vervolgsucces van de leerling vergroten.

Zijn er ook op schoolniveau rapportages?

Ja, schoolrapportages over de 5 kenmerken zijn beschikbaar. Daarnaast kunnen de rapportages langs de standaarden van het Waarderingskader gelegd worden.

Hoe lang duurt het invullen van een Feedback Exit ticket vragenlijst?

Dat varieert van binnen 30 seconden tot 2 minuten, afhankelijk van de keuzes die jullie maken t.a.v. de feedback die je wilt ontvangen.

Wij hanteren het beleid geen Smartphones in de klas.

De online vragenlijsten zijn op alle devices af te nemen en zelfs off-line met de fysieke Check-out cards.

Zijn de Check-Out Cards en Exit ticket vragen anoniem?

Dat kan. Er zijn ook gepersonaliseerde Check-out cards en vragenlijsten mogelijk en cards met schoollogo.

Kunnen we voorbeelden van vragen vooraf inzien?

Ja, dat kan. Maak in dat geval een afspraak met onze adviseur op de contactpagina.


Staat je vraag er niet tussen?
Bel dan met 0475 57 57 93 of stuur een berichtje naar info@leskwaliteit.nl