CHECK-OUT CARDS

Feedback op je les vragen aan leerlingen helpt hun motivatie, leerprestaties en bevordert hun welzijn. Met de Lesspiegel Check Out Cards kun je op een speelse manier jouw leerlingen laten meedenken over de opdracht, de les of een lesdag. Je richt als het ware een evaluatiesysteem in op zelfsturend leren, samen met je leerlingen!

Jij krijgt als leerkracht meteen inzichtelijk hoe jouw les of opdracht verliep voor je leerlingen en je leerlingen participeren in een prettig en veilig lesklimaat. Daarbij krijg jij snel zicht op de kenmerken van een effectieve les en de succesvolle ingrediënten voor vervolglessen.


Lesspiegel Check-Out cards

Wat is de Lesspiegel Klassenset Check-Out cards? In plaats van online leerlingen te vragen om feedback, kies je er dan voor dit met kaartjes te doen. Je kiest eerst een kenmerk uit, bijvoorbeeld Afstemming. Iedere leerling uit jouw klas krijgt dan van jou 5 kaartjes met daarop uitspraken. Als een uitspraak van toepassing is, legt de leerling deze bij het verlaten van de klas in het daarvoor bestemd bakje. 

De kaartenset bestaat uit de volgende evidence informed onderdelen:

Lesklimaat
Het klimaat waarin de les zich afspeelt; dit bepaalt in welke mate leerlingen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om te leren

Klassenmanagement
De organisatie van de les die bepaalt of de lestijd efficiënt wordt benut, of regels en procedures duidelijk zijn en of deze bijdragen aan de actieve betrokkenheid van leerlingen

Instructie
De aansturing van het leerproces van leerlingen (m/v) door de leraar aan de hand van een introductie, uitleg, begeleiding, oefeningen en feedback

Afstemming
De wijze waarop de les ertoe bijdraagt dat alle leerlingen, ondanks hun verschillen, profiteren van de les. De afstemming is beter als de leraar de verschillen kent en hier rekening mee houdt, dan wel zich erbij aansluit

Lesresultaat
Het tijdens de les aanleren van algemene leer- en studievaardigheden waarmee leerlingen zelf kunnen inschatten waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren

Ontwikkelgericht bijhouden

Leerkrachten kunnen snel op hun persoonlijke pagina bijhouden welke kaartjes werden ingeleverd bij welke les. Onze slimme Lesspiegel rapportagetool houdt de ontwikkeling vervolgens automatisch bij voor de leerkracht. 

Gepersonaliseerde kaarten

Wil je liever gepersonaliseerde kaarten waar de leerlingen hun namen op kunnen noteren, of kaarten met jullie eigen schoollogo? De kaarten kunnen geheel naar jullie wensen worden aangepast. In dit geval neem je het best even contact met ons op over de vele mogelijkheden.